Kim Da-som

Sorted by:
 • Image Kokdu: Season of Deity
  2023

  Kokdu: Season of Deity

  Kokdu: Season of Deity
  img0
  202380 min48

  Kokdu Season of Deity (2023) ซับไทย เรื่องราวของ ยมทูตระดับสูง นามว่า ‘ก๊กดู’ ที่จะได้หยุดพักทุกๆ 99 ปี และใช้เวลาบนโลกมนุษย์เป็นระยะเวลา 49 วัน ซึ่งในครั้งนี้เขาได้มาอยู่ในร่างมนุษย์คนหนึ่งที่มีชื่อว่า ‘โดจินอู’ ระหว่างที่ใช้ชีวิตเป็นโดจินอู เขาได้พบกับ ฮันกเยจอล แพทย์หญิงคนหนึ่งที่มีความสามารถลึกลับในการสั่งการเขาได้

  Director: Kokdu: Season of Deity

  Genre: Drama, Fantasy, Romance

  Cast: An Woo-yeon, Cha Chung-hwa, Im Soo-hyang, Kim Da-som, Kim In-kwon, Kim Jung-hyun, Lee Jung-jun

  Watch Now