Leo Wu

Sorted by:
 • Image Love Like the Galaxy
  2022

  Love Like the Galaxy

  Love Like the Galaxy
  img0
  202245 min162

  Love Like the Galaxy (2022) ดาราจักรรักลำนำใจ บุตรีแห่งตระกูลเฉิงนามเส้าซาง ถูกบิดาและมารดาทิ้งไว้ข้างกายปู่ย่าตายายเพราะสงครามวุ่นวาย กลายเป็นเด็กที่ปู่ย่าเลี้ยงดูอยู่ทางบ้าน ป้าสะใภ้ผู้หน้าเนื้อใจเสือหวังเลี้ยงดูให้เติบโตมาเป็นคนไร้ความสามารถ เมื่อเผชิญหน้ากับภัยต่าง ๆ นานา เพื่อจะเอาตัวรอด เฉิงเส้าซางจึงต้องแสร้งไม่รู้ความ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

  Genre: Drama, Romance

  Cast: Estelle Chen, Guo Tao, Leo Wu, Li Yunrui, Xu Jiao, Yu Chengen, Zeng Li, Zhao Lusi, Zhao Ziqi

  Watch Now