Poong The Joseon Psychiatrist

1 Seasons - 12 Episodes

img5
2022 ON AIR 76 min 90

Poong, the Joseon Psychiatrist (2022) ซับไทย เรื่องราวจะสะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์การรักษาด้านจิตเวชไม่เพียงแต่จะปลอบโยนตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนรอบข้างผู้ป่วยซึ่งอยู่ท่ามกลางโลกที่กระตุ้นให้ทุกคนละทิ้งมโนธรรม โดยซีรีส์จะบอกเล่าเรื่องราวของ ยูเซพุง จิตแพทย์ผู้เกรียงไกรและเก่งกาจในยุคโชซอน

Genre: Drama

Cast: Jun Guk-hyang, Jung Won-chang, Kim Hak-sun, Kim Hyang-gi, Kim Min-jae, Kim Sang-kyung, Kim Su-an, You Seong-joo

Background
More titles like this